3 κατοικίες στην Πάργα
Private luxury Villa στην παραλία Βάλτου
3 κατοικίες στο Γένι Λευκάδα
5 Πέτρινες κατοικίες στην Τσουκνίδα Πάργας
3 Πέτρινες κατοικίες στην Ανθούσα Πάργας
3 Private Villas στην παραλία Βάλτου Πάργας
3 Private Villas στην παραλία Αρτολίθια Πρέβεζας
4 Πολυτελείς κατοικίες διακοπών στην παραλία Κανάλι Πρέβεζας